A A A

BOOKOLANDIA

Klub Czytających Rodzin w Kolbuszowej to jeden z kilkudziesięciu klubów działających w całej Polsce. Powstał w maju 2013 r. w ramach pomysłu na "Rodzinne czytanie" koordynowane przez Fundację ABCXXI. Jest częścią ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" - http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Klub Czytających Rodzin "Bookolandia" powstał przy naszym Stowarzyszeniu i skupia rodziny zainteresowane wspólnym czytaniem swoim dzieciom. Więcej o rodzinnym czytaniu dowiecie się tutaj: http://www.rodzinneczytanie.pl/o-programie
Spotkania Klubu odbywają się systematycznie raz w miesiącu (sobota) w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej oraz w innych - ustalanych wspólnie - przestrzeniach miasta lub w okolicy. Na program spotkania składa się czytanie bajek oraz zajęcia aktywizujące (np. plastyczne, ruchowe), każdorazowo organizowane przez rodziców – członków Klubu. Raz w roku organizujemy wspólną wycieczkę.

Informacji o kolejnych spotkaniach oraz możliwości dołączenia do Klubu udziela Danusia - danusia@silkuznia.art.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Poczytajmy razem!